Home

การออกแบบระบบบำบัด, ระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียใน รูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด

รู้จักบริษัท

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวที่ต้องการจะสร้างบริษัทรับเหมางานออกแบบงานด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ที่มีคุณภาพสูงและ ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้สำหรับงานก่อสร้างเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่...

 

    

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ