CONTACT

ติดต่อเรา

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับ
ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี
และระบบ Reuse น้ำหลากหลายประเภท
ครบวงจรโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Office | สำนักงานใหญ่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่ตั้งบริษัทฯ และสำนักงานขอนแก่น
430/2 หมู่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 088-165-5656 , 091-861-4122, 082-486-4990

Line : obec2
E-mail : obecengineering@gmail.com

ข้ามไปยังทูลบาร์