โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่มีแหล่งน้ำเสียมาจากหน่วยกำจัดสีซึ่งเป็นสารน้ำเคมีจึงมีความจำเป็นต้องออกแบบระบบให้เป็นระบบบำบัดแบบเคมี เพื่อที่จะให้เคมีที่ใช้จับตัวกับเคมีที่มีค่าเป็นของเสียและก่อตัวเป็นก้อนแล้วใช้วิธีการสูบเข้าถังเพื่อรีดตะกอนให้เหลือแต่น้ําหลังจากนั้นค่าต่างๆ ที่เป็นเคมีจะลดลงได้ถึง 70 - 80% แล้วค่อยปล่อยเข้าระบบบำบัดตามขั้นตอนมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์