โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 2

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการ ที่มีการติดตั้งระบบบำบัดถึง 3 จุด เนื่องจากจำเป็นต้องแบ่งเป็นตำแหน่ง ของแต่ละตัวอาคารดังนี้

1.ถัง ST-4000 BFในส่วนของถังใบนี้จะรับน้ำเสียจากห้องน้ำอาคาร 3 ของตัวโครงการ ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 4 ลบ.ม. และอัตตราการบำบัดต่อวัน อยู่ที่ 4 ลบ.ม./วัน

2.ถัง NBF-15 ในส่วนของถังใบนี้จะรับน้ำเสียจากอาคาร 3 ส่วนหน้าของอาคารและรับน้ำเสียจากอาคาร 6 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 15 ลบ.ม. อัตตราการบำบัด ต่อวัน อยู่ที่ 15 ลบ.ม./วัน

ข้ามไปยังทูลบาร์