โครงการบำบัดน้ำเสียรวม 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่น

งานออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำขั้นตอนการติดตั้งมีความสำคัญอย่างมาก ในกรณีดังกล่าวตัวอาคารตองการที่ใช้สอยพวกแบบจึงต้องออกแบบให้มีเสาค้ำยันและเทพื้นด้วยคอนกรีต เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดทางเจ้าของโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ทางพวกแบบเจอออกแบบโครงการเพื่อรองรับ รถเล็กถึงขั้นรถบรรทุกในกรณีโครงการใหญ่ๆ ซึ่งโครงการนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะโครงสร้างมีความแข็งแรงสามารถเข้ากับบริการได้ง่ายตามที่ลูกค้าต้องการ

ข้ามไปยังทูลบาร์