โครงการบำบัดน้ำเสียรวม 80 ลบ.ม. ไดโน วอเตอร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น

โครงการนี้มีความต้องการจากเจ้าของโครงการคือต่อการทำระบบบำบัดน้ำโสโครกให้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งซึ่งมีข้อจำกัดที่ต้องรองรับคนจำนวน 5000 ถึง 6000 คนต่อวันและต้องมีถังสำรองน้ำดีตามปริมาณที่คำนวณไว้ด้วยทางผู้ออกแบบจึงตั้งถัง NBF-60 จำนวน 2 ถังและถังรองน้ำ WTF-4000 H-2.5 จำนวน 2 ถัง (แยกอย่างละถัง ชาย-หญิง) ตามความต้องการของโครงการ ซึ่งระยะก่อสร้าง 60 วัน

ข้ามไปยังทูลบาร์