โครงการบำบัดน้ำเสียรวมจากไขมัน ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูเฮียเชียง จังหวัดเลย

โครงการนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นใหม่พร้อมกับตัวอาคารโรงงานซึ่งความต้องการของลูกค้านั้นคือให้น้ำผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะโรงงานลูกชิ้นมีค่า bod ที่สูงพอสมควร ทางผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ระบบบำบัดย่อยสลายไขมันโดยใช้เอนไซม์และเติมอากาศ เพื่อให้น้ำที่ออกมาผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่เจ้าของโครงการต้องการซึ่งระยะเวลาก่อสร้างระบบ 10 วัน

ข้ามไปยังทูลบาร์